บริษัทเม้งอัลลอย จำกัด


ตัวอย่างผลงาน

เหล็กอิตาลี
ผลงาน เหล็ดอิตาลี บ้าน น.พ. วิศิษส์. ถนน กาจณา
ผลงาน เหล็ดอิตาลี บ้าน น.พ. วิศิษส์. ถนน กาจณา
ผลงาน เหล็ดอิตาลี บ้าน น.พ. วิศิษส์. ถนน กาจณา
เหล็กอิตาลี
เหล็กอิตาลี
โคมไฟเหล็กอิตาลี
ประตูเหล็กอิตาลี
รั้วเหล็กอิตาลี

เม้งอัลลอย

545/1 ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ติดต่อ คุณเม้ง
081-571-2686
034-410-449
096-165-3639

คุณแป้ง 091-067-9596

E-mail : Kw.mengalloy@gmail.com