บริษัทเม้งอัลลอย จำกัด


ตัวอย่างผลงาน

เก้าอี้สนามอัลลอย
เก้าอี้สนามอัลลอย
เก้าอี้สนามอัลลอย
เก้าอี้สนามอัลลอย
เก้าอี้สนามอัลลอย
เก้าอี้สนามอัลลอย
เก้าอี้สนามอัลลอย
เก้าอี้สนามอัลลอย
เก้าอี้สนามอัลลอย
เก้าอี้สนามอัลลอย
เก้าอี้สนามอัลลอย
เก้าอี้สนามอัลลอย
เก้าอี้สนามอัลลอย
เก้าอี้สนามอัลลอย

ผู้ผลิตเก้าอี้สนามอัลลอย ผสมไม้
ผู้ผลิตเก้าอี้สนามอัลลอย ผสมไม้
งานอัลลอย ส่งต่างประเทศ (CANADA)
เก้าอี้สนามอัลลอย ผสมไม้เคลือบสี

เม้งอัลลอย

545/1 ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

ติดต่อ คุณเม้ง
081-571-2686
034-410-449
096-165-3639

คุณแป้ง 091-067-9596

E-mail : Kw.mengalloy@gmail.com